Een school met ♥ voor kinderen

logo

(053) 433 37 90

info@obstwekkelerveld.nl

Schietbaanweg 30

7521DB Enschede

The child has one intuitive aim: self development

Overzicht leerkrachten nieuw schooljaar

De indeling voor het nieuwe schooljaar is inmiddels bekend. Er hebben een aantal verschuivingen plaatsgevonden. De indeling wordt als volgt:

 • Groep 1: juf Anja Pieters (ma-di-do-vr) en juf Jannette (woe). Gestart wordt met 12 leerlingen. In januari zullen dat er circa 20 zijn.
 • Groep 2: juf Wiebje (ma-di-woe en vrijdag om en om met juf Joyce) en juf Joyce (do). De groep heeft 24 leerlingen.
 • Groep 3: juf Lianne op ma-di-woe en juf Ans do-vr. De groep heeft 28 leerlingen.
 • Groep 4: juf Karen. Zij is nog met zwangerschapsverlof. Meneer Thomas vult de resterende tijd tot de herfstvakantie volledig in.  Na de herfstvakantie is er een vacature voor twee dagen. Tegen die tijd informeren we u. Groep 4 start met 23 leerlingen.
 • Groep 4/5: juf Simone ma-di en juf Lisette op woe-do-vr. Vanwege de groepsgrootte van groep 5 (15 leerlingen) zijn in goed overleg met de ouders 5 leerlingen uit groep 4 in deze groep geplaatst, om de leerlingenaantallen evenwichtiger te verdelen. We hebben niet gekeken naar de prestaties, maar vooral zelfstandigheid laten meewegen in de keuze. Deze groep heeft dan 20 leerlingen.
 • Groep 6: gehele week juf Madelon. Groepsgrootte 18.
 • Groep 7: gehele week juf Melanie. Groepsgrootte 22.
 • Groep 8: meneer Roy ma-di-woe en juf Lianne do-vr (zij vervangt Roy dit jaar nog vanwege zijn studie).  Groepsgrootte 24.

Daarnaast kunnen wij de volgende wijzigingen melden:

 • Meneer Ruud stopt met zijn dag administratie. Hij gaat met prepensioen. Vervanging wordt nog geregeld. We bedanken hem voor zijn werk en zijn collegialiteit.
 • Juf Henriette wordt jammer genoeg afgekeurd. Zij blijft aan school verbonden voor de financiën rond schoolfonds-schoolreis-schoolfoto’s en helpt af en toe leesgroepjes. We zijn heel erg blij met haar inzet!
 • Juf Anouk Lenferink stopt bij ons. Haar invalwerk is ten einde. Dat geldt ook voor meneer Jelle op de vrijdag. Zijn vervanging voor het studieverlof van juf Madelon is dan ten einde. Twee fijne collega’s gaan elders bij Consent werken.
 • Juf Joyce Sueters is komende jaar onze intern begeleidster. Juf Lisette vervult nog wel een paar taken op dat gebied voor bovenbouwgroepen.
 • Meneer Tim blijft de vakleerkracht gym op de vrijdag.
 • Meneer Bert is directeur van de school. Komend schooljaar wordt een profielschets voor een nieuwe directeur gemaakt. T.z.t krijgt u daarover bericht.
We nemen in het nieuwe schooljaar op gepaste wijze afscheid van collega’s die van school vertrekken en bedanken hen voor hun tomeloze inzet voor onze school.