Een school met ♥ voor kinderen

logo

(053) 433 37 90

info@obstwekkelerveld.nl

Schietbaanweg 30

7521DB Enschede

The child has one intuitive aim: self development

Nieuwsbrief: Do you Snappet?

We zijn twee weken op weg en al hard aan het werk. We maken er een mooi schooljaar van. We wensen alle leerlingen, en speciaal alle nieuwe leerlingen, een fijne tijd op OBS Twekkelerveld.

Ontwikkelingen op OBS Twekkelerveld:

  1. Meneer Jelle ten Thije gaat na de herfstvakantie de verlofdagen van juf Karen Jongman invullen. We zijn daar heel blij mee. Meneer Jelle werkte het afgelopen jaar al één dag per week in groep 6.
  2. U ontvangt de jaarkalender niet meer op papier. We bezuinigen op de papierkosten in dit digitale tijdperk. We plaatsen de kalender spoedig op de (vernieuwde) website (http://obstwekkelerveld.nl), zodat u alle bijzondere dagen direct terugziet. Ook Via Classdojo berichten wij u tijdig wanneer er speciale dagen zijn.
  3. We nemen voor de herfstvakantie afscheid van juf Henriet. U krijgt daar binnenkort meer over te lezen.

Thema’s waarmee we werken:

SNAPPET Onze school is dit schooljaar gestart met Snappet. Dit digitale leerprogramma voeren we uit met behulp van tablets in de groepen 5 t/m 8. Snappet is een onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. Elke kind heeft een tablet, waarop hij de oefenstof uit de methode maakt. De leerkracht krijgt via Snappet inzicht in de leeraanpak van de leerling en biedt tijd en ruimte om als leerkracht meer te kunnen ondersteunen. Onderzoeken toonden aan dat Snappet écht werkt. Cito-scores verbeteren ingrijpend door het gebruik van dit digitaal onderwijsplatform. Er werden positieve effecten gevonden voor zowel reken- als spellingscores.  Vindt u het leuk om beeld te krijgen bij deze onderwijsmethode. Kijk dan eens naar het filmpje dat uw kind zag voordat hij/zij ermee aan de slag ging (klik op de link):

https://www.youtube.com/watch?v=wS_El08YwiQ

OBS TWEKKELERVELD, EEN PEP-SCHOOL Sturen op geluk is binnen onze school een belangrijk thema, dat op verschillende manieren handen en voeten krijgt. Eén manier is het Positief Educatie Programma (PEP): een integrale aanpak om een positief schoolklimaat te realiseren waarin kinderen tot bloei komen. Samen met een team van de Universiteit Twente en met collega-school M.L. King in Denekamp gingen we ons derde schooljaar met PEP in. De eerste twee weken besteedden we extra aandacht aan de uitgangspunten van PEP: positieve benadering van elkaar en het hanteren van positieve regels binnen de school. Zeggen wat goed gaat en belonen en aangeven wat beter kan. Vraag uw kind maar eens naar de groene fiches. Positief denken en doen (opvoeden) vereist een lange adem. De aanhouder wint namelijk. Wilt u er nog eens meer over lezen?  http://www.consent-enschede.nl/nieuws/diplomatenpost/diplomatenpost_26/pilot_positief_educatie_programma_in_volle_gang/