Een school met ♥ voor kinderen

logo

(053) 433 37 90

info@obstwekkelerveld.nl

Schietbaanweg 30

7521DB Enschede

The child has one intuitive aim: self development

PEP-weken

De eerste twee weken na de kerstvakantie staan in het teken van PEP, het positief educatie programma. In deze week geven alle leerkrachten meer aandacht aan positiviteit. Dit kan onder andere door complimenten te geven, kringgesprekken te voeren, spelletjes voor de groepsvorming te spelen en samen te werken/te overleggen.
In de groepen zijn al meerdere spelletjes gespeeld, waaronder ook het spel op de foto. De kinderen voerden in een klein groepje een opdracht uit zonder te praten. Zo moesten ze de volgende letters en cijfers uitbeelden: A, 6, Z, 8 en E. De kinderen leren hierbij goed te luisteren (ondanks dat er niet gepraat mocht worden), te kijken naar een mogelijke oplossing en ze ontdekken dat er verschillende rollen te verdelen zijn in een groep (leider).