Een school met ♥ voor kinderen

logo

(053) 433 37 90

info@obstwekkelerveld.nl

Schietbaanweg 30

7521DB Enschede

Beweeg Wijs

Samenwerken telt op Obs Twekkelerveld.

2016-03-14T15:19:08+01:00

Iedereen wordt blij van een compliment van mij.

2016-03-14T15:19:18+01:00

Wij behandelen elkaar met respect, dan blijft iedereen opgewekt.

2016-08-09T13:13:36+02:00

Wees niet bang voor het stellen van een vraag, op Obs Twekkelerveld helpen wij elkaar graag.

2016-08-09T13:15:26+02:00

Beweeg Wijs

Kinderen spelen en spelen graag, ook op school. Toch is dit niet voor elk kind even gemakkelijk. Daarom werken wij bij ons op school minimaal een dag per week met Beweeg Wijs om met name het spelen op het plein op een uitdagende, gestructureerde en veilige manier vorm te geven.

Ons schoolplein is hierop aangepast en wij zorgen voor uitdagend spelmateriaal, begeleiding en een gestructureerde speelomgeving.

Onze leerlingen  uit groep 7 en 8 zijn hierbij van groot belang. Zij worden opgeleid tot juniorcoaches. Zij begeleiden leerlingen vanaf groep 3 bij allerlei spelvormen in de verschillende vakken op ons schoolplein.

De spelvormen zijn al voor hen uitgewerkt op spelkaarten. De juniorcoaches bereiden de spellen op het schoolplein voor aan de hand van deze spelkaarten. Zij zetten de materialen voor de pauze klaar op het schoolplein.

De leerkrachten ondersteunen de juniorcoaches tijdens hun pleinwacht. De juniorcoaches proberen de spellen zo veel en goed mogelijk zelf te leiden. Op deze manier is het naast een heel leuk, ook een leerzaam moment.

De spellen die gespeeld worden zijn verdeeld over 5 vakken, met elk een eigen kleur. De vakken hebben de kernmerken en een opbouw van ‘helemaal zelfstandig spelen’ tot ‘spelen in competitie verband’.

Door de verdeling in kleuren kan elk kind in veiligheid spelen op zijn eigen niveau.