Een school met ♥ voor kinderen

logo

(053) 433 37 90

info@obstwekkelerveld.nl

Schietbaanweg 30

7521DB Enschede

IKC

IKC Het Universum

Openbare basisschool Twekkelerveld werkt samen met de wijkscholen Paulus (SKOE), De Zevenster (VCO) en Kinderopvangorganisatie Partou in IKC Het Universum (Integraal Kind Centrum). Voor een uitleg over een Integraal Kind Centrum kunt u het filmpje op deze pagina bekijken. 

Elke 6 weken worden organisatorische en beleidsmatige afspraken op elkaar afgestemd. Onder organisatorische afspraken vallen gezamenlijke organisaties (bijv. voorlichtingsavonden, sporttoernooien, cultuurprojecten). Onder beleidsmatige afspraken vallen de pedagogische aanpak, gezamenlijke communicatie, overdracht van leerlingen en de samenwerking met diverse externe partners in de wijk. 

Kinderopvangorganisatie Partou heeft een peuterspeelzaal voor alle peuters in de wijk, in de Paulusschool, en een gezamenlijke buitenschoolse opvang (na schooltijd) aan de GJ van Heekstraat, BSO locatie (sportpark Rigtersbleek) 

Vanaf 4 jaar biedt Partou ook voorschoolse opvang (voor schooltijd). Dit vindt plaats op de BSO locatie (sportpark Rigtersbleek). Vanaf 7.30 uur en kinderen worden dan door ons naar school gebracht.  

Voor meer informatie over Partou gaat u naar   www.partou.nl