Een school met ♥ voor kinderen

logo

(053) 433 37 90

info@obstwekkelerveld.nl

Schietbaanweg 30

7521DB Enschede

IKC

IKC Het Universum

De openbare basisschool Twekkelerveld werkt samen met de wijkscholen Paulus (SKOE), De Zevenster (VCO) en Kinderopvangorganisatie Hebbes in IKC Het Universum (Integraal Kind Centrum). Voor een uitleg over een Integraal Kind Centrum kunt u het filmpje op deze pagina bekijken.

Elke maand worden organisatorische en beleidsmatige afspraken op elkaar afgestemd. Onder organisatorische afspraken vallen gezamenlijke organisaties (bijv. voorlichtingsavonden, sporttoernooien, cultuurprojecten). Onder beleidsmatige afspraken vallen de pedagogische aanpak, gezamenlijke communicatie, overdracht van leerlingen en de samenwerking met diverse externe partners in de wijk.

Kinderopvangorganisatie Hebbes heeft een peuterspeelzaal in alle drie de scholen en een gezamenlijke buitenschoolse opvang aan de GJ van Heekstraat.

Voor meer informatie over Hebbes, gaat u naar www.kov-hebbes.nl.

Het IKC Het Universum biedt een twaalftal leerlingen huiswerkbegeleiding aan op de maandagmiddag in onze basisschool Twekkelerveld. De begeleiding wordt gedaan door huiswerkbegeleiding Oost-Nederland en studenten van de U.T.

Voor meer informatie of aanmelding neem contact op via info@onderwijsbegeleiding.net, telefonisch via 06-58822688 of kijk op www.onderwijsbegeleiding.net.