Positief Educatie Programma (PEP)

Obs Twekkelerveld is sinds 2015 PEP-school (Positief Educatie Programma). PEP richt zich op het creëren van een positief schoolklimaat, waarin welbevinden en betrokkenheid centraal staan. Een kind dat lekker in zijn of haar vel zit en betrokken is bij de leerstof, zal beter tot ontwikkeling komen.

Geluk leidt tot bloei

De school en de thuissituatie vormen een unieke context die een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen. De school wordt in eerste instantie altijd met leren en bijbehorende vaardigheden geassocieerd.

Deze ‘leer-vaardigheden’ zijn belangrijk en de kinderen op onze school krijgen dagelijks les in hoe zij een taak kunnen aanpakken en welke leerstrategie zij kunnen gebruiken. Wij vinden echter dat persoonlijke ontwikkeling veel meer is dan alleen leren. Voorwaarden om tot leren te komen zijn betrokkenheid en welbevinden. Als je betrokken bent bij wat je aan het doen bent en je voelt je eigenaar van je eigen leerproces, kom je beter en makkelijker tot leren. Ook welbevinden, hoe een kind zich voelt, draagt bij aan het leren en het geluk van kinderen.

Welbevinden en betrokkenheid creëren bij kinderen vraagt om een positief klimaat met duidelijke, positieve gedragsregels en ruimte om je als kind binnen de school en groep te mogen ontplooien. Dit doen wij onder andere door gedurende het jaar steeds gericht bezig te zijn met groepsvormende en coöperatieve werkvormen gericht op een positief groepsklimaat. Wij noemen dit de PEP-weken. Na iedere vakantie is er een PEP-week met een thema.

Wanneer je aan ouders vraagt wat zij het liefste wensen voor hun kind dan zal het antwoord vaak het woord geluk bevatten. Maar wat is dan geluk? Geluk heeft te maken met blijdschap en tevredenheid, geluk is een gevoel. Geluk is echter breder te trekken. Geluk heeft te maken met tot bloei komen. Wat is er mooier en uitdagender dan kunnen bijdragen aan het tot bloei laten komen van kinderen (en uiteraard ook volwassenen)?

Leefregels

In onze school hangen foto’s met daarbij behorende gedragsregels. Daarnaast hangt in iedere groep onze PEP-kalender. Op deze kalender staat aangegeven welke afspraak of activiteit, passend bij PEP, die week centraal staat.

ClassDojo

Een onderdeel van PEP is de app ClassDojo. Via deze app kunnen onze leerlingen punten verdienen voor goed gedrag. En kunnen zij zo een extra beloning voor zichzelf, maar ook voor de hele klas verdienen.

Samenwerking

Dit project wordt gedragen door een uitgebreid samenwerkingsverband. Participanten zijn de Universiteit Twente (professor Ernst Bohlmeyer en professor doctorandus Karlein Schreurs), Consent (de Kingschool en Twekkelerveld), het Centrum voor ervaringsgericht leren van de Universiteit in Leuven, Jo Morreel en het Preventie Platform Twente.