Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders of buren wanneer zij zich zorgen maken over zaken die u voor uw gevoel niet met de leerkracht of directie kunt bespreken.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en denkt mee over de route die eventueel ingeslagen kan worden. U kunt er van op aan dat de informatie die u met de vertrouwenspersoon bespreekt ook vertrouwelijk zal blijven.

In een enkel geval heeft de vertrouwenspersoon echter wel een meldplicht, vooral als veiligheid in het geding is. De vertrouwenspersoon hoort uw klacht aan, meldt uw klacht zo nodig aan de Klachtencommissie van Consent of verwijst u naar andere instanties.

De vertrouwenspersonen bij ons op school is juf Lianne. Zij is te bereiken door te bellen naar school: 053-4333790 of door haar persoonlijk aan te spreken om een afspraak te maken.

Onze vertrouwenspersoon kan u ook begeleiden naar de externe vertrouwenspersoon van Consent, mevrouw Anne Overbeek.
Zij is te bereiken via: info@anneoverbeek.nl of op nummer 06 30 64 25 68.