Ziekte en afwezigheid

Wanneer uw kind ziek is of door een andere oorzaak niet op school kan komen, kunt u dit telefonisch tussen 8:00 en 8:20 uur aan ons doorgeven. U kunt ons dan bereiken op telefoonnummer 053-43 33 790.

Wij verzoeken u om afspraken bij tandarts of huisarts indien mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht uw kind toch onder schooltijd een afspraak hebben, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.   

Het aanvragen van bijzonder verlof (vakantieverlof buiten de schoolvakantie of verlof bij bijzondere omstandigheden) doet u per mail aan directie.twekkelerveld@consentscholen.nl